Política de qualitat

A TALLERS ROME, S.L., des de la fundació l’any 1952, tenim el propòsit de mantenir i millorar la nostra Qualitat, que ens ha permès consolidar la fidelitat dels nostres clients en la nostra activitat de:

 

  • Reparació de xapa i pintura de vehicles turismes i comercials lleugers.
  • Reparació electromecànica de vehicles turismes i comercials lleugers.

 

Els canvis generacionals, des d’aquella data, han anat encaminats a la consolidació i millora de la nostra empresa. I la gestió de la Qualitat és essencial per al nostre futur i és per això que la direcció de TALLER ROME, S.L. adquireix els següents compromisos:

 

  • Mantenir la millora continuada del Sistema de gestió la Qualitat d’acord a allò què es defineix a la norma ISO 9001:2015, per respondre a les expectatives del nostres clients.

                                     

  • Desenvolupar les activitats necessàries implantant indicadors i objectius mesurables per obtenir la màxima Qualitat dels serveis. Portar a terme els processos i serveis perquè ens permeti assolir creixements amb la màxima autonomia, establint, revisant i actualitzant aquests objectius, i fer-ne difusió.

 

  • Obtenir la màxima satisfacció dels nostres clients.

 

  • Desenvolupar els serveis d’acord amb els requisits dels clients, legals i reglamentaris del sector a més d’aquells no establerts de forma explícita.

 

  • Mantenir un equip humà amb la motivació, implicació, formació actualitzada i amb plena responsabilitat i competència en les seves respectives tasques.

 

  • Consolidar el procés de millora continua.

 

  • Fomentar i assolir un ambient motivador a tot el personal de l’empresa.

 

Es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció i amb la finalitat que es tingui en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. En aquest sentit proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per aconseguir els objectius que s’estableixin programada i periòdicament.

 

La nova Direcció de TALLERS ROME, S.L. segueix fent seva aquesta política, i la posa a disposició de tots els seus empleats, clients i proveïdors i per al públic en general.

 

 

Direcció